Εκλογές

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Αντικατάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας και επίτευξη του στόχου μηδενικού ελλείμματος με άλλα μέτρα.

Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας, μέσα από διαφορετικά μέτρα που θα επιφέρουν ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 

 

Είναι αναγκαίος ένας ευνοϊκότερος διακανονισμός σε  σχέση με το χρόνο κάλυψης του στόχου  μηδενικού  ελλείμματος. Η θέση μας είναι ότι πρέπει για κάθε μια από τις 3 επόμενες χρονιές που ενδεχομένως δεν θα καλύπτονται οι στόχοι να υπάρχει παράταση ενός  έτους. Αυτή η ρύθμιση  θα ανακόψει την  πίεση  που ασκείται στο να βρίσκονται λύσεις με μείωση του λαϊκού εισοδήματος, και θα δώσει τη χρονική δυνατότητα να δημιουργηθούν αποτελέσματα από την εφαρμογή διαφορετικών δημοσιονομικών μέτρων και πολιτικών ανάπτυξης.  Μέτρα όπως:

Η αναδιοργάνωση των συστημάτων προμηθειών του δημοσίου και η  καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς. Η επανεξέταση όλων των δαπανών  ώστε να γίνει αναποτελεσματική η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η  αύξηση της συμμετοχής των οικονομικά ισχυρών στα δημόσια έσοδα 

Άμεσες παρεμβάσεις για την  αντιμετώπισης των φαινομένων παράλυσης της οικονομίας , ώστε και έσοδα να εισπράττει  το κράτος και οι συνθήκες ζωής να μην υποβαθμίζονται , με:  Αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια. Διασφάλιση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις ώστε και να μπορέσουν να κινήσουν τον κύκλο της οικονομικής δραστηριότητας και να κρατήσουν θέσεις απασχόλησης. 

2. Σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος σε δύσκολους καιρούς

Σήμερα η κοινωνία τεμαχίζεται. Χρειάζεται η άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης του πληθυσμού. Σίτιση για τους έχοντες ανάγκη. Πρόνοια για τους άστεγους. Υποστήριξη οικογενειών που δεν έχουν κανένα εισόδημα.  Στήριξη ΑΜΕΑ. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ορθολογική διαχείριση των πόρων με εξάλειψη της ιδιοποίησης και απόδοση προτεραιότητας σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Καταπολέμηση ανεργίας. Επαναφορά επιδόματος ανεργίας.  Άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για κατάρτιση και απασχόληση. Επιλογές δημόσιων έργων με κριτήριο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. 

Για να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής πρέπει να αλλάξει η  προσέγγιση από αυτήν του μνημονίου που θέτει ως  αποκλειστικό στόχο την πληρωμή των τοκοχεολυσίων και παραβλέπει  πλήρως τις  ανάγκες της κοινωνίας.

Διεκδικούμε τα έσοδα που θα προκύπτουν από υπεραπόδοση των μέτρων να βρίσκονται στη δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης και να μην απορροφώνται στην εξυπηρέτηση του χρέους μέσω αυστηροποίησης των στόχων.

Διεκδικούμε το  έλλειμμα εσόδων  από υποαπόδοση των μέτρων , να μην καλύπτεται από έκτακτα μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων αλλά να δίνεται παράταση ενός έτους.

3. Ανταγωνιστική ελληνική οικονομία με αξιοπρεπείς μισθούς.

Παλεύουμε για διεθνείς οικονομικές σχέσεις που δεν θα στηρίζονται στον ανταγωνισμό των κρατών με όπλο τη μείωση των μισθών και της φορολογίας. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι με βάση τη διεθνή κατάσταση πρέπει να υπάρξει προσπάθεια να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ώστε να προστατευθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τη μείωση των μισθών. Αυτός ο τρόπος  εκτός από κοινωνικά άδικος είναι και αναποτελεσματικός. Η  μείωση των αμοιβών ως  μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας οδηγεί μακροπρόθεσμα στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Εμείς διεκδικούμε την άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που μείωσε τους κατώτατους μισθούς  και την  επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό  πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Οι  άξονες ενός τέτοιου προγράμματος θα είναι:  

Ο περιορισμός του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20% με πρόβλεψη αντικατάστασης των απωλειών που θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο περιορισμός της  γραφειοκρατίας, η καταπολέμηση διαφθοράς, η έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης, η δημιουργία σταθερού φορολογικού συστήματος,  η βελτίωση της λειτουργίας του κρατικού τομέα και η  βελτίωση των υποδομών.

Η  υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσα από τη λειτουργία αναβαθμισμένων δομών στήριξης για την πληροφόρηση, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και την οργάνωση δικτύων διανομής 

Η εκπόνηση στρατηγικής εξαγωγών και ενός τριετούς σχεδίου ανάπτυξης τους που θα αξιοποιεί το σύνολο των ευκαιριών που αναδύονται. 

 

 

4. Προώθηση μιας νέου τύπου ανάπτυξης με απασχόληση, οικονομική δημοκρατία και περιβαλλοντική προστασία. 

Θεωρούμε αναγκαίο τον ευρωπαϊκό συντονισμό της κρίσης με την ανάληψη μεγάλων πρωτοβουλιών που θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη όπως η έκδοση ευρωομολόγου. Ταυτόχρονα ως χώρα πρέπει να βρούμε τα μέγιστα δυνατά μέσα  για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Αυτή μπορεί να προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό της αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ, της δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων  και της κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. 

Είναι αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση της χώρας με ειδικό αναπτυξιακό πακέτο 30 δις ευρώ ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα . 

Η ανάπτυξη θα πρέπει να απαλλαγεί από τις παθογένειες του προηγούμενου μοντέλου, να διαχυθούν οι ωφέλειες στο σύνολο της κοινωνίας και να συνδεθεί με τη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονομίας και του κράτους.

 Σημαντικά ζητήματα εδώ είναι:

Διαχείριση των πόρων με διαφάνεια και δημοκρατία στο σχεδιασμό, 

Η επιλογή δημόσιων έργων θα πρέπει γίνεται με κριτήριο την αναπτυξιακή τους στόχευση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Δημιουργία προϋποθέσεων περιφερειακής και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι πράσινες πολιτικές πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης.  

Νέος ρόλος του κράτους ώστε  μέσω των παρεμβάσεων του να προωθεί το συλλογικό στρατηγικό  συμφέρον. 

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την αξιοποίηση και όχι την εκποίηση του δημόσιου πλούτου , την αντικατάσταση της εισπρακτικής λογικής , τη σύνδεση της όλης διαδικασίας με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής σχέσης κράτους με τον ιδιωτικό τομέα.

Ζητούμενο σήμερα είναι ο σχεδιασμός  και ενεργοποίηση ενός εθνικού σχεδίου μεταφοράς της οικονομικής δραστηριότητας σε προϊόντα εμπορεύσιμα, με στροφή στην καινοτομία, ενίσχυση της εξωστρέφειας της μεταποίησης, ανάληψη  πρωτοβουλιών από το κράτος για το άνοιγμα αγορών σε παραδοσιακούς και νέους τομείς.