Ανακοινώσεις-Δράσεις Οργανόσεων

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ

Πραγματοποιήθηκε στις 9/11 συνεδρίαση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ. Ο Τομέας συζήτησε συνολικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και η έρευνα και εκδήλωσε την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις:

1.       Στην εναρμόνιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σε οργανική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η καθυστέρηση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στη φυσιογνωμία του συνόλου της ελληνικής εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής, άτυπης) και ο βηματισμός του Υπουργείου Παιδείας δεν την ανατρέπει, αντίθετα την επιτείνει.

 

2.       Στη στελέχωση οργανισμών και επιτροπών, καθυστέρηση που θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία  παραμένουν χωρίς διοικήσεις και στην πραγματικότητα ακυρώνονται.

3.       Στην προώθηση του νομοθετικού έργου που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, κυρίως αναφορικά με το γενικό λύκειο και την τεχνολογική εκπαίδευση. Ανεξάρτητα από τα όποια αρνητικά σημεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών της προηγούμενης περιόδου, τα νομοσχέδια αφορούν σε κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και πρέπει να τεθούν άμεσα σε συζήτηση προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή τους.

 

Ο Τομέας εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την έλλειψη συνεννόησης που υπάρχει ανάμεσα στους εταίρους αυτής της συγκυβέρνησης στα θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αιφνιδιάζει συστηματικά τόσο τους γενικούς γραμματείς που προτάθηκαν από τη ΔΗΜΑΡ όσο και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται εκτός των συμφωνημένων. Τονίστηκε η ανάγκη συνεννόησης στην ουσία των πολιτικών και στη διαδικασία προώθησης και υλοποίησή τους.

Ο Τομέας συζήτησε επίσης το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική εκπαίδευση στη βάση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και των νομοθετημάτων για την παιδεία που εντάχθηκαν σʼ αυτό. Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στην οργανικότητα των θέσεων των εκπαιδευτικών, η Δημοκρατική Αριστερά πιστεύει ότι πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε ορισμένες περιοχές ή σε ορισμένα σχολεία με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά, στη βάση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και των κανόνων με τους  οποίους έχουν ρυθμίσει τη ζωή τους οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους. Σε ό,τι αφορά στις νέες ρυθμίσεις για την παροχή ιδιωτικής εκπαίδευσης, ο Τομέας εκδήλωσε την αντίθεσή του για το κατεπείγον του θέματος και για την παντελή απουσία διαβούλευσης και επέμεινε στην ανάγκη προσδιορισμού των κριτηρίων και των διαδικασιών για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων.

Ο Τομέας διατύπωσε επίσης την έντονη αντίθεσή του στις περαιτέρω περικοπές για την παιδεία και την έρευνα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2013, ενώ με σκανδαλώδη τρόπο όχι μόνον εξαιρείται από οποιοδήποτε μέτρο δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και χρηματοδοτείται περαιτέρω η Ακαδημία Αθηνών. Αντίθετα τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια υπάγονται σε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές σε βαθμό που υπονομεύεται η στοιχειώδης λειτουργία τους.