Ανακοινώσεις-Δράσεις Οργανόσεων

Εκλογή νέας Ν.Ε. Λακωνίας

Τα μέλη της Ν.Ε Λακωνίας είναι τα παρακάτω :

Αγγελάκος Παναγιώτης 

Πολυμενάκου Φιλιώ                  

Κουμουτσίδης Δημήτριος          

Καλαμπόκη Βούλα

Σπυριδακος Νίκωνας 

Σταυράκος Δημήτριος  

Σταματόπουλος Δημήτριος

Σταυράκου Ελένη 

Μάνεσης Σίμος

 

οι 2 τελευταίοι θα συγκροτήσουν την επιτροπή νεολαίας της ΔΗΜΑΡ και θα συμμετάσχουν στη Ν.Ε. 

 

Αποφασίσαμε η Ν.Ε να συνέλθει στις αρχές του 2013 για να εκλέξει γραμματέα και να δώσει υπευθυνότητες στα μέλη της.