Βίντεο

9-7-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία επί των άρθρων για τη μικρή ΔΕΗ

Περισσότερα...

8-7-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία επί της αρχής για τη μικρή ΔΕΗ

09.07.2014 Ομιλία ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο Νομοσχέδιο για τη "μικρή" ΔΕΗ

27-6-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων- αιολικά πάρκα