Βίντεο

30-4-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία για την δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων

Περισσότερα...

25-4-2014 Νίκη Φούντα: Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το υπαίθριο εμπόριο Β'