Βίντεο

26-6-2014 Νίκη Φούντα: Παρέμβαση για την δημοσιονομική διαχείριση και εποπτεία

Περισσότερα...

26-6-2014 Νίκη Φούντα: Επίκαιρη Ερώτηση για την αξιοποίηση παραλιακού μετώπου Μεσολογγίου -Αιτωλικού

Περισσότερα...

25-6-2014 Νίκη Φούντα: Παρέμβαση για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων - αιολικά πάρκα Β'

Περισσότερα...

25-6-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία για τον χωροταξικό σχεδιασμό

Περισσότερα...

24-6-2014 Νίκη Φούντα: Παρέμβαση για τον χωροταξικό σχεδιασμό στην Επ Παραγωγής και Εμπορίου

Περισσότερα...