Αποφάσεις 2ου Συνεδρίου

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα δύο αρχεία των πολιτικών αποφάσεων του 2ου Συνεδρίου μας και το παράστημα των θέσεων

Πολιτική Απόφαση 

36 Προγραμματικά Σημεία