Αναφορές

Αναφορά του βουλευτής Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με τις μακροχρόνιες μισθώσεις ανενεργών δημοτικών εκτάσεων.

Προς τον κ. Υπουργό

-Εσωτερικών

 

 

Ο Βουλευτής Ευβοίας, της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης, καταθέτει ως αναφορά την 77/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας που περιέχει πρόταση για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις μακροχρόνιες μισθώσεις ανενεργών δημοτικών εκτάσεων, ώστε αυτές να αξιοποιούνται κατά τον επωφελέστερο για τις τοπικές κοινωνίες τρόπο. 

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση αιτείται να συμπληρωθεί η διάταξη του άρθρου 192 παρ. 8 του ΚΔΚ, με την πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης μακροχρόνιας μίσθωσης για την αξιοποίηση ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, μέσω της εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής.  

 

 

 

Ο καταθέτων Βουλευτής