Αναφορές

Αναφορά του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη, ύστερα από επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καύσιμων».

                                                                         Αναφορά

                       Προς τον  κ.   Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

      Θέμα : «Αυθαίρετη τροποποίηση στο ΤΕΑΠΥΚ».

 

Ο Βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρης Αναγνωστάκης, καταθέτει ως αναφορά προς το αρμόδιο Υπουργείο, την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ). 

Η επιστολή αφορά στην τροποποίηση του Καταστατικού του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καύσιμων» («ΤΕΑΠΥΚ») του ΟΑΕΕ (A.N. 1606/1939).

 

Με την προαναφερόμενη τροποποίηση και δεδομένου ότι  στη διαμόρφωση των αποθεματικών του Ταμείου  δεν έχει συμβάλλει ποτέ με κανένα τρόπο η Κυβέρνηση σε όλη του την ιστορία, διότι προσπορίζεται από τις καταβολές των πρατηριούχων αποκλειστικά, απαξιώνονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων του κλάδου.

Η επιβολή αυτή των αναξιόπιστων και επισφαλών διαδικασιών είσπραξης εισφορών και αυθαίρετων προϋποθέσεων θεμελίωσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οδηγεί με βεβαιότητα στην ακύρωση της κοινωνικής ασφάλισης.

 

   Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

                 Ο καταθέτων 

Δημήτρης Αναγνωστάκης

 

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

 

 

 

 

«Αυθαίρετη τροποποίηση στο ΤΕΑΠΥΚ»

 

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτσης, με κυβερνητικό αυταρχισμό και διοικητική αυθαιρεσία παρά την υποβολή υπομνημάτων και παραστάσεις μας στο Υπουργείο, αλλά και παραπλανητικές υποσχέσεις εφησυχασμού των υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων, προέβη αιφνίδια (Αρ. Πρωτ. φ. 20210/2014) στην τροποποίηση του Καταστατικού του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καύσιμων» («ΤΕΑΠΥΚ») του ΟΑΕΕ (A.N. 1606/1939). Μάλιστα στο προοίμιο της απόφασης με ιδιαίτερη θρασύτητα δηλώνει ότι «Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά 

προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΕΑΠΥΚ η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα του και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις του προϋπολογισμού του». 

Και η θρασύτητα αυτή συνίσταται τόσο στην αδιάφορη αντιμετώπιση του κουρέματος των ομολόγων του Ταμείου μας (70%), όσο και στην υφαρπαγή 110.000.000 € υπό μορφή «δανείου» από τον OAEE. Στη διαμόρφωση των αποθεματικών του Ταμείου μας δεν έχει συμβάλλει ποτέ με κανένα τρόπο η Κυβέρνηση σε όλη του την ιστορία και είναι πόροι του ιδρώτα και των χρημάτων των πρατηριούχων και μόνον. 

Η απαξίωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του κλάδου μας, με την επιβολή των αναξιόπιστων και επισφαλών διαδικασιών είσπραξης εισφορών και αυθαίρετων προϋποθέσεων θεμελίωσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οδηγεί με βεβαιότητα στην ακύρωση της κοινωνικής μας ασφάλισης και υφαρπαγή και των υπολοίπων αποθεματικών μας.