Αναφορές

Αναφορά του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μετά από επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

                                                      

 

Ο βουλευτής Εύβοιας Δημήτρης Αναγνωστάκης, καταθέτει ως αναφορά, την με ημερομηνία 20-06-2014, επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, που έστειλε η Ομοσπονδία προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα την μείωση στη φορολογία καυσίμων. 

Μετά την πλήρη αποτυχία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τουλάχιστον 400εκ. ευρώ από τα ταμεία του Δημοσίου για το προηγούμενο έτος  και προκάλεσε την πλήρη αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης, είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 Ο καταθέτων Βουλευτής

 

 Δημήτρης Αναγνωστάκης

 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

 

 

 

 

Θέμα: «ΜΕΙΩΣΗ Ε.Φ.Κ. ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) απέστειλε προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Δένδια την παρακάτω επιστολή, με τεκμηριωμένες θέσεις, σχετική με τη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα.

« Ο δρόμος που οδηγεί στην ανάκαμψη από την ύφεση και στην συνέχεια στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, χρειάζεται ως προαπαιτούμενο, την μείωση της φορολογίας γενικότερα και ειδικότερα των Ε.Φ.Κ στα πετρελαιοειδή και ενεργειακά προϊόντα. Οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες με δηλώσεις τους, διαπιστώνουν και επιβεβαιώνουν την υψηλή φορολόγηση των καυσίμων, αλλά μεταθέτουν την εξέταση του θέματος για το Φθινόπωρο.  

Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα που συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ από τον ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή συνιστούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ποσοστό επί των συνολικών φορολογικών εσόδων. Στην Ελλάδα, ο ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή συνεισέφερε το 2010 το 9,8% των συνολικών εσόδων του κράτους από φόρους. Καυσίμων.  Σε όλα τα κράτη μέλη, η πλειονότητα των εσόδων από τους ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα συγκεντρώνεται από τη βενζίνη και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (κίνησης, θέρμανσης, αγροτικό κ.λπ.). 

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων μειώθηκαν στην Ελληνική Αγορά κατά την περίοδο 2009-2013 περισσότερο από 38%. Η σημαντικότατη πτώση στις βενζίνες και το πετρέλαιο οφείλεται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, στην αύξηση των διεθνών τιμών αλλά κυρίως στην μεγάλη αύξηση το 2010 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.

Τα πρόσφατα στοιχεία του προϋπολογισμού που δόθηκαν στην δημοσιότητα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για το πρώτο τετράμηνο του 2014, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας για την παταγώδη αποτυχία του μέτρου της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφού ο στόχος της εξίσωσης όχι μόνον δεν περιόρισε το λαθρεμπόριο πετρελαίου, αλλά αντιθέτως ευνόησε το λαθρεμπόριο ναυτιλιακού πετρελαίου με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια παράνομων κερδών, σε βάρος των δημοσίων εσόδων (εκτίμηση απώλειας Δημ. Εσόδων 2012, 2013, άνω των 750 εκατ. ευρώ), αφήνοντας παράλληλα στα κρύα του χειμώνα χιλιάδες οικογένειες.

Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρ. Ένωσης, σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με τις τιμές των καυσίμων.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2013: 

Ελλάδα 75%   Γερμανία 124%  Αυστρία 129%  Ισπανία 95% Λουξεμβούργο 264%

Αμόλυβδη Βενζίνη προ ΦΠΑ 18/6/2014:

Ελλάδα 1,317  Γερμανία 1,393  Αυστρία 1,142  Ισπανία 1,179  Λουξεμβούργο 1,183

Αμόλυβδη Βενζίνη με ΦΠΑ 18/6/2014:

Ελλάδα 1,620  Γερμανία 1,658  Αυστρία 1,370  Ισπανία 1,427  Λουξεμβούργο 1,360

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανά 1000 λίτρα Αμόλυβδης Βενζίνης 18/6/2014:

Ελλάδα  670 €  Γερμανία 670€  Αυστρία 515€   Ισπανία 425€  Λουξεμβούργο  462€  Βουλγαρία 363€  Κύπρος 479€  Ιρλανδία 588€  Πορτογαλία 586€  Πολωνία 455€

Φ.Π.Α επί των καυσίμων 2014: 

Ελλάδα 23%  Γερμανία 19%  Αυστρία 20%  Ισπανία 21%  Λουξεμβούργο 15%  Κύπρος 19%  Γαλλία 20%  Ιταλία 22%  Βέλγιο 21%

Επειδή τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιμα προβλέπονται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ, όπως επικαιροποιήθηκε την 1/1/2010 (Παραρτ. 1 Πίνακας Α), καθορίζονται ως εξής:

 

                 Ελάχιστη Δυνατότητα Χρέωσης                     Σημερινή Χρέωση

                            Κρατών Μελών Ε.Ε                                     Ελλάδα

Αμόλυβδη Βενζίνη       359€/1000 λίτρα                        670€/1000 λίτρα 

 

Πετρέλαιο Κίνησης       330€/1000 λίτρα                        330€/1000 λίτρα   

Πετρέλαιο Θέρμανσης   21€/1000 λίτρα                        330€/1000 λίτρα 

Με όλα τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι κατά πολύ ακριβότερα από τα άλλα κράτη –μέλη της Ε.Ε, όπως αυτό καταγράφεται και στον πίνακα ENERGY Fuelprices στις 18/6/2014:

Αμόλυβδη     Μ.Ο Ελλάδα  1,620€       Μ.Ο Ευρ. Ένωση 1,498€    Διαφορά +0,122€

 

Η εφαρμογή της προαναφερόμενης οδηγίας για μείωση των φορολογικών συντελεστών ουδόλως αφορά σχετική διαπραγμάτευση με την τρόϊκα, παρά μόνον την μονομερή μείωση αυτών από την Κυβέρνηση, στα πλαίσια των διακηρύξεων και των επιδιώξεων της για ανάκαμψη και επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Εμείς προτείνουμε να επανέλθει,

 α) ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα της περιόδου 2011-2012, δηλαδή 60€/1000 λίτρα, Οδηγία 2003/96/ΕΚ άρθρο 18 παρ. 8 Η Ελληνική ∆ηµοκρατία µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει επίπεδα φορολογίας µέχρι 22 ευρώ ανά 1000 λίτρα κατώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό. 

β)να μειωθεί ο ΕΦΚ στην Αμόλυβδη Βενζίνη κατά 100 ευρώ, δηλαδή στα 570€/1000 λίτρα και

 γ)να σταματήσει άμεσα η Ελληνική πρωτοτυπία (να φορολογούμαι με φόρο τον φόρο!!!),  να χρεώνουμε ανά λίτρο με Φ.Π.Α 23% και τις ανά λίτρο φορολογικές επιβαρύνσεις (Ε.Φ.Κ, ΡΑΕ. Κ.λπ.) σε όλα τα πετρελαιοειδή προϊόντα με 23% ΦΠΑ.    

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις στο πλαίσιο μιας καλόπιστης συνεργασίας.»

 

 

Για την Π.Ο.Π.Ε.Κ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γ. Γραμματέας 

Γεώργιος Ασμάτογλου                                                                     Σπύρος Μελίδης