Κατάλογος Ερωτήσεων

Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη, σχετικά με παράτυπη διαδικασία σε διαγωνισμό προμήθειας υλικών της ΝΕΡΙΤ.

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως διαβάζουμε η ΝΕΡΙΤ, προχωρά σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίγειων πομπών ψηφιακής εκπομπής, όπως περιγράφεται στην επιστολή με αρ. πρωτ. 596 και ημερομηνία 19/6/2014 της εταιρείας.

Στην επιστολή η ΝΕΡΙΤ αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των 28 επίγειων πομπών είναι 200.000€ και θα προκριθεί η πιο συμφέρουσα οικονομική πρόταση, που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όμως σύμφωνα με το ΦΕΚ1291Β (11-08-2010), το χρηματικό όριο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων(έργων, προμηθειών, υπηρεσιών) με πρόχειρους διαγωνισμούς είναι στο ύψος των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνει το φόρο.

Προκύπτει λοιπόν, ότι η ΝΕΡΙΤ, όφειλε να προκηρύξει Εθνικό διαγωνισμό που θα πρέπει να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες, για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

·Πως διασφαλίζεται το συμφέρον του Δημοσίου, όταν παρακάμπτεται η ισχύουσα νομοθεσία για τη διενέργεια διαγωνισμών;

·Αν ο λόγος παράκαμψης της νομοθεσίας είναι το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, γιατί δεν διενεργήθηκε ο Εθνικός διαγωνισμός νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση;

·Παράλληλα από το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ προωθείται πρόχειρος διαγωνισμός για τη μεταφορά σήματος των ψηφιακών μπουκέτων σε δορυφόρους ύψους επίσης 200.000€. Πως θα αποτρέψετε την παράνομη διενέργεια διαγωνισμού;

 

 

O Ερωτών Βουλευτής

 

Δημήτρης Αναγνωστάκης