Ερωτήσεις

Ερώτηση του βουλευτή Α' ΑΘήνας Γιάννη Πανούση σχετικά με τις οδηγίες κινητικότητας Υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αριθ. 90 του Ν.4172/2013 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περισσότερα...

Ερώτηση της βουλευτού Α' Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη σχετικά με την εγκατάλειψη των αρχαιολογικών χώρων. 

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περισσότερα...

Ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ Μ. Ρεπούση και Μ. Γιαννακάκη σχετικά με την κατάργηση σχολείου-γκέτο για Ρομά Σοφάδων.

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Στη με αριθμό 72624/Δ4-12.05.2014 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), περιλαμβάνεται η κατάργηση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, στο οποίο φοιτούσαν μόνο παιδιά Ρομά και για τη λειτουργία του οποίου έχουν υπάρξει δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις υποθέσεις «Σαμπάνης κλπ κατά Ελλάδας». Δεν περιλαμβάνεται όμως η κατάργηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων, στο οποίο φοιτούν μόνο παιδιά Ρομά και για τη λειτουργία του οποίου έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην υπόθεση «Λαβίδα και λοιποί κατά Ελλάδας», λόγω της «διαιώνισης της φοίτησης των παιδιών Ρομά σε ένα δημόσιο σχολείο στο οποίο φοιτούν αποκλειστικά Ρομά και της μη λήψης αποτελεσματικών μέτρων κατά του διαχωρισμού –όπως για παράδειγμα η κατανομή των μαθητών Ρομά σε μικτές τάξεις σε άλλα σχολεία των Σοφάδων ή η αναδιαμόρφωση του σχολικού χάρτη-, και τούτο λόγω ιδίως της αντίθεσης των γονιών των μη Ρομά μαθητών».

Περισσότερα...

Ερώτηση της βουλευτού Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών που παρέχονται από κολέγια αντίστοιχα.

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Το Μάιο του 2014  ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία με αριθμό 1424 του Υπουργείου Παιδείας. Στο άρθρο 6 της  εν  θέματι τροπολογίας  προβλέπεται  πως το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) θα είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών από Κολλέγια που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης  (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καθώς και από Κολλέγια, παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα προγράμματα σπουδών των κολλεγίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Περισσότερα...

Ερώτηση της βουλευτού Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις πιστοποίησης στους υπολογιστές.

Ερώτηση

 

Προς τους  Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δημοσιεύτηκε στις 16/5/14 επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής και καθιερώνονται ταυτόχρονα νέες διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων που τα εκδίδουν. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα του αστικού ή εμπορικού δικαίου (εταιρείες), ενώ αποκλείονται φορείς του Δημοσίου, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή σωματεία. Η αδειοδότηση των φορέων αυτών θα γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) ο οποίος εποπτεύει και όλη τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα.

Περισσότερα...

Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περισσότερα...

Ερώτηση της βουλευτού Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με τα μέτρα για τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικής δραστηριότητας στη θάλασσα.

                

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Δημοκρατική Αριστερά τοποθετήθηκε θετικά επί της αρχής του σχεδίου νόμου Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» καθώς θεωρήσαμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Η ανάπτυξη του yachting, θα κάνει ένα βήμα για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου της χώρας. Ωστόσο, τα σκάφη  αναψυχής που κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι τις ελληνικές θάλασσες, μπορεί να προκαλέσουν, αθροιστικά, μεγάλη ζημιά στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σοβαρό πρόβλημα προκαλεί επίσης η αγκυροβολία σκαφών αναψυχής σε θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, είδος που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη ρύπανση, ενδημικό στη Μεσόγειο, με τεράστια οικολογική σημασία. Επίσης από καταγγελίες λουομένων γνωρίζουμε ότι τα σκάφη παραβιάζουν την απόσταση από τον αιγιαλό και αφήνουν λύματα στα σημεία αγκυροβόλησης.

Περισσότερα...

Ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της ΠΕ Πρέβεζας - Άρτας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

Η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας από τον Μάρτιο του 2014 αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων της, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων αρμοδιότητας της ΠΕ Πρέβεζας και Άρτας, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Μεγάλο μέρος του απασχολούμενου προσωπικού εργαζόταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία εκδικάσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους και η αρνητική απόφαση εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2014. Συγκεκριμένα, τότε απολύθηκαν 22 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (φύλακες, διοικητικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, καθαρίστριες, τοπογράφοι). 

Περισσότερα...

Eρώτηση της βουλευτού ΔΗΜΑΡ Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων (ΚΕΠΥ)

προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

& Προστασίας του Πολίτη

 

Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί κέντρα  (ΚΕΠΥ) για την υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κόρινθο αλλά και στην Αττική, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία νέων στην Ήπειρο, στην  Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και σε νησιά του Αιγαίου.

Όπως όμως αναφέρεται και στο επίσημο δελτίο τύπου της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών  είναι απαράδεκτες εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Είναι συχνά φαινόμενα η ανεπαρκής θέρμανση, η έλλειψη ζεστού νερού, ο ανεπαρκής αερισμός, η έλλειψη πρόσβασης σε εξωτερικό χώρο και η  ελλιπής διατροφή που έχουν ως αποτέλεσμα  την εμφάνιση και μετάδοση παθήσεων του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος αλλά και  δερματικές παθήσεις. Επιπλέον, οι συνθήκες κράτησης είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για την ψυχική υγεία των μεταναστών και των προσφύγων προκαλώντας συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και άλλων ψυχοσωματικών εκδηλώσεων. Αναφέρονται συχνά περιστατικά μεταναστών, οι οποίοι προχωρούν σε απεργία πείνας, αυτοτραυματισμούς, ακόμα και σε απόπειρες  αυτοκτονίας. 

Επιπρόσθετα, η απόφαση των ελληνικών αρχών για επ’ αόριστον κράτηση των μεταναστών ακόμα και μετά την παρέλευση του ορίου των 18 μηνών μέχρι, είτε να εξαναγκαστούν σε υποχρεωτικό επαναπατρισμό ή να συναινέσουν στην εθελούσια επιστροφή τους, αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα στρέφεται προς ακόμα πιο σκληρή μεταχείριση τους. Η απόφαση αυτή, που βασίζεται σε πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κράτους (Φεβρουάριο 2014), επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη απελπιστική κατάσταση των χιλιάδων μεταναστών στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή την απόφαση σε τουλάχιστον δύο κέντρα κράτησης στη Βόρεια Ελλάδα, στο Παρανέστι Δράμας και στο Φυλάκιο στον  Έβρο, απειλώντας μετανάστες με επ’ αόριστον κράτηση μέχρι να συναινέσουν σε εθελούσια επιστροφή ή σε συνεργασία για την αναγκαστική τους επιστροφή. 

Είναι ανάγκη να τερματιστεί η άνευ διακρίσεων, συστηματική και παρατεταμένη κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Να σταματήσει η κράτηση ανθρώπων σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις και να μπει ένα τέλος στην κράτηση ευάλωτων ατόμων, όπως είναι οι ανήλικοι, τα θύματα βασανιστηρίων και οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε ένα σύστημα υποδοχής προσαρμοσμένο στις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

·Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα ΚΕΠΥ των μεταναστών και αιτούντων άσυλο;

· Τι ακριβώς προτίθεται να πράξει για τους μετανάστες και αιτούντες άσυλο μετά την παρέλευση του 18μηνου;

 

Οι ερωτώσες βουλεύτριες

Μαρία Ρεπούση

Μαρία Γιαννακάκη