Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για αξιοποίηση δεσμευμένων καταθέσεων

Ασυνεπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου. Δεν κατέθεσε ρύθμιση για την αξιοποίηση των δεσμευμένων καταθέσεων.

Περισσότερα από 2 δις ευρώ αρνείται να αξιοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Άμεση αξιοποίηση των δεσμευμένων καταθέσεων  για την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής.

Περισσότερα...

Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ για την αποκατάσταση των ζημιών στο κέντρο της Αθήνας. 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας».

Περισσότερα...

Τροπολογία της Κ.Ο. της ΔΗΜΑΡ σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς, κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», αναφορικά με την αναγκαία τροποποίηση του Νόμου 3838/2010 περί απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Η προτεινόμενη τροπολογία, αποβλέπει στο να προσαρμόσει τα άρθρα 1Α του υφιστάμενου νόμου 3838/10, στις παραδοχές και κρίση της υπ αριθ. 240 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ. Η διατήρηση σε ισχύ της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών της 15ης Νοεμβρίου 2012 «Αναστολή διαδικασίας απονομής ιθαγενείας κατά τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010.» για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχει καταστήσει την Ελλάδα μοναδική χώρα χωρίς ισχύον κώδικα χορήγησης ιθαγένειας. 

Περισσότερα...

Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ, σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.

Τροπολογία 

 

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

 

Αιτιολογική έκθεση

 

Στις 16 Μαρτίου του 2010 ψηφίστηκε, με ευρύτατη πλειοψηφία, ο νόμος 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις». Σκοπός του νόμου μεταξύ άλλων ήταν η τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ώστε να προβλεφθεί ρύθμιση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο.

Περισσότερα...