Τροπολογία βουλευτών της ΔΗΜΑΡ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις, σχετικά με τη συνέχιση καταβολής σύνταξης αναπήρων μέχρι το χρόνο έκδοσης της γνωμά

Οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κ.κ. Ν. Τσούκαλης, Θ. Ψύρρας, Γ. Κυρίτσης, Κ. Μάρκου και Β. Οικονόμου κατέθεσαν τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις, σχετικά με τη συνέχιση καταβολής σύνταξης αναπήρων μέχρι το χρόνο έκδοσης της γνωμάτευσης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

 

 

Οι βουλευτές προτείνουν στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, να παρατείνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έως το χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας. Η παράταση θα αφορά το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%». Η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνει και κάθε είδους προνοιακό επίδομα καθώς και την υγειονομική κάλυψη που λάμβανε ως τώρα ο ασφαλισμένος.

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Ο Ν. 4224/13 και συγκεκριμένα το άρθρο 16 προβλέπει την παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης μέχρι τις 28.02.2014, τροποποιώντας τη σχετική διάταξη του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α` 88)

 

Η πρόσφατη τροποποίηση καθορίζει συγκεκριμένης διάρκειας παράταση καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, «το 2014 θα είναι η χρονιά της απόλυτης εξομάλυνσης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας», παρόλο που στις λίστες αναμονής του περασμένου Νοεμβρίου υπήρχαν πανελλαδικά 59.000 αιτούντες την εξέτασή τους. Η δε απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας των ιατρών του ΕΟΠΠΥ, έχει οδηγήσει σε νέες σημαντικές καθυστερήσεις,  καθώς τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουν εξεταστεί σχεδόν 20.000 άτομα με αναπηρία και, εκτός Αττικής, η αναμονή για εξέταση για νευρολογικές και ψυχιατρικές περιπτώσεις είναι 4-5 μήνες. Από τα ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η παράταση τωνσυντάξεων, των επιδομάτων αναπηρίας και της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των δικαιούχων σε όσων περιμένουν την εξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ μέχρι το χρόνο έκδοσης γνωμάτευσης αναπηρίας.

 

Εν τω μεταξύ είναι αρκετές οι περιπτώσεις ήδη συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν παραλάβει γνωμάτευση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και την έχουν προσκομίσει στο ταμείο τους για παράταση ή επαναχορήγηση της σύνταξής τους. Η διαδικασία επαναχορήγησης της σύνταξης, όμως, μπορεί να διαρκέσει σε ορισμένα ταμεία, όπως στον ΟΑΕΕ, από 6 ως 8 μήνες, λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού. Η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από την παράταση του άρθρου 66, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το εξής παράδοξο: συνταξιούχοι που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ να λαμβάνουν τη σύνταξη τους, χάρη στην ευεργετική ρύθμιση του άρθρου 66, ενώ συνταξιούχοι που έχουν κριθεί ήδη τουλάχιστον δύο φορές από υγειονομικές επιτροπές, να μην την λαμβάνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επαναχορήγησης από τα ταμεία τους.

 

Κατόπιν όλων αυτών, κρίνεται σκόπιμη η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

 

1.Το άρθρο 66 εδάφιο α’ του νόμου 4144/2013 [ΦΕΚ Α’ 88] τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων , το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται έως το χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν με τη νέα γνωμάτευση αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το ως άνω δικαίωμα συνταξιοδότησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης.»

 

 

2.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 διαγράφεται.