Κατάθεση τροπολογίας από τη ΔΗΜΑΡ για την αναστολή των πλειστηριασμών κατοικίας.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η ΔΗΜΑΡ, διαβλέποντας το μεγάλο κίνδυνο της διακοπής <της αναστολής των πλειστηριασμών κατοικίας>, κατέθεσε τροπολογία για παράταση της αναστολής μέxρι το 2015. Συγκεκριμένα η βουλευτής Ασημίνα Ξηροτύρη υποστηρίζοντας την τροπολογία είχε επισημάνει ότι: «Για να πιάσει τόπο το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για την κατοικία τους και για να μη δημιουργείται σύγχυση και αναστάτωση στους δανειολήπτες, αλλά αντίθετα να ενισχύεται το αίσθημα δικαίου και εμπιστοσύνης προς το κράτος  για την προστασία της, πρέπει σε αυτό το νομοσχέδιο σήμερα (7 Ιουνίου) να προστεθεί άρθρο με το οποίο να παρατείνεται μέχρι το 2015 η αναστολή των πλειστηριασμών του ν.4128/2013».

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 42)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 42

Αιτιολογική Έκθεση

Από τα οριζόμενα στην παράγραφο  2, για την επιστροφή φόρου απαιτείται η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου. Όμως, αφενός μεν οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν τις περιπτώσεις επιστροφής φόρου, αφετέρου δε, η διάταξη αυτή θα συνεπαγόταν περαιτέρω ταλαιπωρία του φορολογουμένου και καθυστερήσεις με αποτέλεσμα η διάταξη να καθίσταται χρονοβόρος και ψυχοφθόρος για τον φορολογούμενο.  

Περισσότερα...

Τροπολογίες της Δημοκρατικής Αριστεράς ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου η Δημοκρατική Αριστερά κατέθεσε εννέα τροπολογίες. 

Η ΔΗΜ.ΑΡ. προτείνει:

-Τον άμεσο εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΟΠΠΥ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πρακτική αξία της υπερβάλλουσας δαπάνης. 

-Όσον αφορά την κινητικότητα, θεωρεί ότι θα ήταν συνταγματικά θεμιτή μόνο εάν η κατάργηση θέσεων αφορούσε πλεονάζουσες ή κενές θέσεις δημοσιών υπηρεσιών ή δε πλεονάζουσες θα προέκυπταν με τρόπο τεκμηριωμένο και αντικειμενικό. 

-Την κατάργηση των παραγράφων 3 - 6 του άρθρου 90 που αναφέρεται στη μείωση του χρόνου διαθεσιμότητας από 12 σε 8 μήνες.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (άρθρο 48)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 48

Αιτιολογική Έκθεση

 

Η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης διασφαλίζει μεν την είσπραξη των εσόδων του δημοσίου αλλά παράλληλα θα πρέπει  να μην υποθηκεύει τους δεσμούς εμπιστοσύνης  και συνεργασίας μεταξύ πολίτη και κράτους  και να μην διαταράσσει την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξουν διατάξεις που να καταδεικνύουν κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη δίνοντας τη δυνατότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς όμως να χάσουν την κύρια κατοικία τους. 

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ (φοροαπαλλαγές)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο ......

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 προβλέπονται οι περιπτώσεις των φοροαπαλλαγών κατά ποσοστό 10% με αντίστοιχη μείωση του φόρου. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές διατηρούνται οι απαλλαγές για ιατρικά έξοδα και για δωρεές προς το δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα, ενώ δεν προβλέπονται διάφορες άλλες φοροαπαλλαγές μεταξύ των οποίων και η έκπτωση φόρου ίση με το 10% της δαπάνης για ενοίκια (με μέγιστο όριο τα €1.000/έτος).

Περισσότερα...