Τροπολογία της βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης Κατερίνας Μάρκου για τη παραβατικότητα στην Κοινωνική Ασφάλιση

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Περισσότερα...

Τροπολογία της βουλευτού Β' θεσσαλονίκης Κατερίνας Μάρκου για το ΣΕΠΕ 19/03/2013

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Περισσότερα...

Τροπολογίες βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης Κατερίνας Μάρκου.

Κατεβάστε το pdf από εδώ

Τροπολογία της βουλευτού Β' θεσσαλονίκης Κατερίνας Μάρκου για τον ΟΑΕΕ 11/4/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ(Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 65 "Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013" του Ν. 4170/2013 ορίζεται ότι στο συνολικό ποσό του οικογενειακού εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των νέων ειδικών επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων καθώς και των ενιαίων επιδομάτων στήριξης τέκνων περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Σ' αυτά τα εισοδήματα συμπεριλαμβάνονται και τα προνοιακά επιδόματα του 2012, δηλαδή τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων, αναπηρίας κ.λπ.

Περισσότερα...