ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ (Κινητικότητα)

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012,  ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 90, παρ.1

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κινητικότητα είχε σχεδιαστεί για να καλύψει κενά που προκύπτουν με τρόπο αντικειμενικό από σχέδια στελέχωσης και αξιολόγησης όλου του Δημόσιου τομέα. Άρα πρώτα θα έπρεπε να διαπιστωθούν τα κενά και οι πλεονάζουσες θέσεις στις δομές των υπηρεσιών και μετά να υπολογιστεί ο αναγκαίος αριθμός μετακινήσεων για την ανακατανομή του προσωπικού – και οι μετακινήσεις θα έπρεπε να γίνουν μετά από την αποτίμηση των προσόντων όσων υπαλλήλων εργάζονται σε θέσεις που πλεονάζουν και πρέπει να μετακινηθούν σε θέσεις όπου υπάρχουν ανάγκες.

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 14, Παράγραφος 2ε

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 "Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις" ορίζονται οι κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, στις οποίες περιλαμβάνονται οι διατροφές, τα αναπηρικά επιδόματα και συντάξεις, το επίδομα ανεργίας, το ΕΚΑΣ κ.λπ. 

Ειδικότερα με την υποπαράγραφο ε καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας σε άνω του 80%. Η συγκεκριμένη διατύπωση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κατά την εφαρμογή της, αφού οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ για βαριές αναπηρίες τις οποίες θέλει να προστατέψει ο νομοθέτης καθορίζει ποσοστό 80%. Επομένως με τη συγκεκριμένη διατύπωση τα άτομα με αναπηρία 80% θα εξαιρούνται.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του άρθρου 100 επιδιώκεται ο άμεσος εξορθολογισμός των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο του προϋπολογισμό και η κατά το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς παράλληλα να κινδυνεύουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα και οι παροχές των ασφαλισμένων.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (EOΠΥΥ)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής του άρθρου 100 επιδιώκεται ο άμεσος εξορθολογισμός των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο του προϋπολογισμό και η κατά το δυνατόν ταχύτερη εξομάλυνση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς παράλληλα να κινδυνεύουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα και οι παροχές των ασφαλισμένων.

Περισσότερα...

Τροπολογία της βουλευτού Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση, για τον εθνικό συντονιστή ναρκωτικών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σχέδιο νόμου: «Περί ναρκωτικών και άλλων διατάξεων»

Περισσότερα...