Τροπολογία βουλευτών της ΔΗΜΑΡ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις, σχετικά με τη συνέχιση καταβολής σύνταξης αναπήρων μέχρι το χρόνο έκδοσης της γνωμά

Οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κ.κ. Ν. Τσούκαλης, Θ. Ψύρρας, Γ. Κυρίτσης, Κ. Μάρκου και Β. Οικονόμου κατέθεσαν τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις, σχετικά με τη συνέχιση καταβολής σύνταξης αναπήρων μέχρι το χρόνο έκδοσης της γνωμάτευσης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

Περισσότερα...

Κατάθεση τροπολογίας από τη ΔΗΜΑΡ για την αναστολή των πλειστηριασμών κατοικίας. (09/12/2013)

Η Δημοκρατική Αριστερά, ήδη από τις 7 Ιουνίου 2013, διαβλέποντας το μεγάλο κίνδυνο της άρσης «της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας», τις αντιδράσεις της Τρόικας και την αναστάτωση των δανειοληπτών, είχε καταθέσει έγκαιρα σχετική τροπολογία, στο Σχέδιο Νόμου «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010», για την αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ο αρμόδιος Υπουργός απέρριψε την τροπολογία λέγοντας ότι «όταν έρθει η ώρα, δηλαδή στο τέλος του 2013, θα εξετάσουμε όπως και πέρσι το θέμα της παράτασης της αναστολής».

Περισσότερα...

Τροπολογία βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς για το Σύμφωνο Συμβίωσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».

Αιτιολογική έκθεση

Το Σύμφωνο Συμβίωσης, αποτελεί μία σύμβαση που επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη της κοινωνίας, την απόλαυση των δικαιωμάτων τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, φυλής ή φύλου.

Περισσότερα...

Τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΜΑΡ για το Σύμφωνο συμβίωσης.

Η Δημοκρατική Αριστερά επανακατέθεσε την τροπολογία για το Σύμφωνο συμβίωσης στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που συζητείται ήδη στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η τροπολογία είναι σε εκκρεμότητα για συζήτηση στην Ολομέλεια στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».

Περισσότερα...

Τροπολογία βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για την παράταση των αναπηρικών συντάξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ

Τροπολογία για τη χορήγηση παράτασης στις αναπηρικές συντάξεις σε υποθέσεις που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων  κατέθεσαν σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Βασίλης Οικονόμου (Αττικής), Θωμάς Ψύρρας (Λαρίσης) και  Γιώργος Κυρίτσης (Τρικάλων).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η εξάμηνη παράταση που είχε χορηγηθεί με το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 σε αναπηρικές συντάξεις δικαιούχων με τουλάχιστον 67% αναπηρία, στην περίπτωση που εκκρεμεί η επανεξέτασή τους στα ΚΕΠΑ χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λήγει στις 31.10.2013. Δεδομένου ότι καθημερινά προστίθενται νέοι αιτούντες για εξέταση από τα ΚΕΠΑ, κρίνεται αναγκαίο η εν λόγω παράταση να δίνεται μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης αναπηρίας.

Περισσότερα...