Η Νεολαία

Συνάντηση αντιπροσωπείας Νέων της ΔΗΜΑΡ με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, Ηλία Κικίλια.

 

Επίσκεψη στην κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία Νέων της ΔΗΜΑΡ, αποτελούμενη από τα μέλη της γραμματείας των Νέων, Χρόνη Διαμαντόπουλο,Κική Πετρίτη και Άρη Πολλάτο.  Στη συνάντηση με τον διοικητή του Οργανισμού, Ηλία Κικίλια ενημερώθηκαν για τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις του ΟΑΕΔ αλλά και κατάθεσαν προτάσεις για την άμεση δημιουργία έως 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

 

 

Αμέσως μετά  ο Χρόνης Διαμαντόπουλος  προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Υπάρχει άμεση ανάγκη για την αναβάθμιση των δράσεων υποστήριξης της απασχόλησης των νέων. Προτείναμε ένα πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ηλικίας έως 35 χρονών σε κοινωνικές επιχειρήσεις όπως μουσεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, κα. έως 12 μήνες, για την στήριξη του πολιτισμού και της κοινωνικής οικονομίας. Η χρηματοδότηση της δράσης θα γίνει αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και φορέας υλοποίησης θα είναι ο ΟΑΕΔ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις.»

 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα η πρόταση-σχέδιο:

 

ΔΡΑΣΗ    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων  για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας Ηλικίας  έως 35 Χρονών.

77.500.000€  

Στόχος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, μερικής απασχόλησης, με 500 ευρώ/μήνα, για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών, σε κοινωνικές   επιχειρήσεις όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, αρχεία. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 12 μήνες.

 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την οποία οι άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  βρίσκουν εργασία, και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Από τους πρώτους στόχους της συγκεκριμένης δράσης είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της ελάχιστης σταθερότητας της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας σε δουλειές με προοπτική και πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Η χρηματοδότηση της δράσης θα γίνει αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και φορέας υλοποίησης θα είναι ο ΟΑΕΔ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις.