Οικονομική Στήριξη

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2014

 Δίνουμε στην δημοσιότητα τον ισολογισμό Εσόδων – Δαπανών για το 2013 της Δημοκρατικής Αριστεράς.

 Τα μέλη και στελέχη του κόμματος, η ελληνική κοινωνία θέλουμε να έχουν πλήρη και καθαρή εικόνα για τα οικονομικά της ΔΗΜΑΡ.

 Το κόμμα μας συμπλήρωσε 3,5 χρόνια πολιτικής ζωής.

 Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που το κόμμα μας έλαβε τακτική κρατική χρηματοδότηση.

 Μας δόθηκε η δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις για τη λειτουργία του κόμματος, να στηρίξουμε πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος, περιοδείες εκδηλώσεις και ημερίδες τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, να αποκτήσουμε αναγκαίες υποδομές και εξοπλισμό, το άνοιγμα νέων γραφείων του κόμματος σε όλη τη χώρα.

 Σήμερα καλύπτονται τα ενοίκια πάνω από 35 γραφείων των κομματικών οργανώσεων στην περιφέρεια.

 Το κόμμα δεν έχει καμιά οφειλή προς τρίτους, δεν έχει λάβει και δεν οφείλει κανένα δάνειο, δεν έχει καμιά οφειλή προς ασφαλιστικά ταμεία.

 Καταφέραμε να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δυνατόν πλεόνασμα 704.243,24 ευρώ Έτσι έχουμε καλύτερες δυνατότητες για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες του 2014 χρονιά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

 Επιστρέψαμε στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ (144.853) που αντιστοιχούσε στην τακτική χρηματοδότηση του 2013 για την ίδρυση και λειτουργία

 Θα συνεχίσουμε την αυστηρή και χρηστή διαχείριση παρά τις αυξημένες ανάγκες το 2014

 Το Σύνολο των Εσόδων – Δαπανών του 2013 ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Ελέγχου του κόμματος.

  

Αθήνα 3/02/2014                                                      Χρήστος Μαυροκεφαλίδης

 

   Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

Οικονομική στήριξη Δημοκρατικής Αριστεράς

 

Λογαριασμοί:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Λογαριασμός IBAN : GR0601100540000005448001171

Παρακαλούμε οι καταθέσεις να γίνονται ονομαστικά με πλήρη στοιχεία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2012

Δίνουμε στην δημοσιότητα τον ισολογισμό Εσόδων – Δαπανών για το 2012 της Δημοκρατικής Αριστεράς. 

Τα μέλη και στελέχη του κόμματος, η ελληνική κοινωνία θέλουμε να έχουν πλήρη και καθαρή εικόνα για τα οικονομικά της ΔΗΜΑΡ.

Το κόμμα μας συμπλήρωσε 2,5 χρόνια πολιτικής ζωής. 

Περισσότερα...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.