8-7-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία επί της αρχής για τη μικρή ΔΕΗ